• 630 871 801
  • info@vic-web.com

Què és una landing page?

Landing Page, de l'anglès, significa pàgina d'aterratge o de destí. Així doncs, una landing page és una pàgina web on un visitant arriba o aterra. No obstant això, i dins de l'àmbit del disseny web i del màrqueting on-line, quan parlem de landing page, és més comú referir-se a una pàgina web independent i diferent de la web corporativa principal, dissenyada per complir un únic objectiu. Com que sovint s'utilitzen les landing page per aconseguir visites i derivar-les a una altra pàgina web (perquè aquesta última té poques visites), també se les coneix com webs satèl·lit.

Per què serveix?

Nosaltres no utilitzarem el terme satèl·lit perquè entenem que una langing page té com a funció principal atreure visitants i convertir-los en clients, ja sigui dins de la mateixa lànding page o en una pàgina externa. Per tant, es tracta d'una web altament optimitzada per assolir bons rànquings als buscadors i atreure, així, aquells usuaris que puguin resultar en futurs clients o compradors.

Posicionament a Google

L'objectiu principal d'una landing és aconseguir el màxim de conversions a través del posicionament natural a Google. El tràfic de visitants és imprescindible en aquest tipus de web, ja que sense visites, una pàgina web difícilment aconseguirà cap venda.

Què inclou normalment?

  • 5 pàgines optimitzades per als buscadors (HTML5 + PHP)
  • Estudi i estratègia de posicionament web (SEO)
  • Validació del consorci internacional d'estàndards web (W3C)
  • Formulari de contacte (s’envia directament a l’email)
  • Sitemap Google + Robots.txt (millora l'indexació de la web als buscadors)
  • .htaccess (optimització del costat del servidor)
  • Assessorament professional i revisió SEO - Optimització 100%
  • 4 comptes de correu al contractar hosting (GRATUÏT durant un any)

Leads i conversions

Una conversió és una acció que un usuari porta a terme dins d'una pàgina web i que prèviament ha estat definida com a objectiu. Per exemple, una conversió és una venda dins d'una botiga on-line, una sol·licitud de pressupost o un registre d'usuari en una web que tingui com objectiu augmentar el nombre de subscriptors. Així, les conversions poden ser molt diverses però són l'objectiu final de les landing page, i aquestes conversions només s'aconsegueixen si aquesta web arriba al públic objectiu.

Creus que necessites una lànding page?

//

Exemples de landing page

Pàgines web per fer posicionament

Landing page + SEO

Pentex

Què és una landing page?

Landing page + SEO

Viajar Dubai

Disseny de webs satèl·lit

Landing page + SEO

Magma

Creació de webs satelit

Landing page + SEO

Distribuciones LYF

Disseny de landings corporatives

Landing corporatiu

Numa industrial