• 630 871 801
  • info@vic-web.com

Tipus de pàgines web

Hi ha molts tipus de pàgines web, però aquí trobaràs les més comunes. Tot i així, abans de prendre una decisió, tenim per costum reunir-nos amb les empreses, i així conèixer la particularitat de cadascuna, i poder assessorar i ajudar a decidir quin tipus de pàgina web és més convenient per tal d'assolir uns objectius a internet.

//

Com treballem? El procés

Tot el procés comença, sempre, amb una trobada on intentem detectar les necessitats del client.

Analitzar el nínxol de mercat i trobar les millors paraules clau és crucial per decidir una estratègia sòlida i, en un futur, poder rendibilitzar la pàgina web. Treballem de forma interactiva, de manera que el client pot seguir el procés de construcció de la seva web en qualsevol moment i a través d'internet.

Necessites una pàgina web profesional?

Disseny web efectiu

Un factor decisiu per molts negocis o empreses

En un món tan digital com l'actual, és evident que la gran majoria d'empreses i negocis necessiten tenir una pàgina web. I de fet, gairebé totes en tenen una. Les webs corporatives acostumen a ser la cara de l'empresa i el primer punt de contacte amb els seus clients. Creiem que la pàgina web és un factor molt important per qualsevol negoci modern i per tant no ens serveix allò de "tenir una web perquè tothom en té una". Moltes petites i mitjanes empreses desconeixen el potencial d'un bon posicionament natural a internet o un bon disseny web, i a més a més, no utilitzen la seva pàgina web corporativa prou efectivament.

Per nosaltres una web ha de suposar alguna cosa més que tenir presència a internet. Entenem que una web ha de ser profitosa, aportant vendes (en el cas de les botigues on-line), nous contactes, pressupostos, registres, etc. La primera pregunta que ens fem és: -Perquè un client necessita o vol una pàgina web? Així doncs, el més rellevant a l'hora de dissenyar una web rendible, és definir uns objectius previs, i sobre aquests objectius, construir una pàgina web efectiva que maximitzi les conversions.